Запитване агрегат по задание

Моля, попълнете формуляра!

Ние ще изчислим необходимия Ви хладилен агрегат, изпарител, автоматика и ел. табло, което е необходимо за нуждите Ви!

Име и Фалимия *
Град
Фирма
Адрес
Булстат
Телефон *
ЕИК
Имейл
Желана температура, в която трябва да работи хладилната камера
2.Вътрешни размери на хладилната камера
3. Вид изолация на хладилната камера:
СТЕНА

ТАВАН

ПОД
4. Местоположение на хладилната камерата:

5. Желано електрическо захранване:
6. Двичение на съхраняваните продукти
Дневен внос на продукти:

Входяща температура на продуктите [ ͒C]:

Време за охлаждане на продуктите до желаната температура [m]:

7. Вид на съхраняваните продукти:
Желан срок за изпълнение на проекта:
Други Специфични изисквания
Политика за поверителност *